top of page
חיפוש

מחוץ לקופסת הטיפול

לפעמים נראה לנו כמטפלים שהטיפול בלקוחות שלנו הוא רק מה שקורה בפגישה עצמה. שם אנחנו מחוברים אל העולמות הרגשיים של הלקוחות שלנו ושם נעשית התנועה הפנימית שלנו יחד איתם. אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לכך שכל מה שקורה בכל אינטראקציה שלנו עם הלקוחות שלנו הוא חלק מתהליך הטיפולי. לפעמים אנחנו נוטים להפריד את העולם האדמניסטרטיבי שסביב מן העולם הטיפולי בעוד שבפועל האינטראקציות שמחוץ לחדר הטיפולים יכולות להוות סמן טיפולי משמעותי. ארצה להממחיש זאת על ידי שתי דוגמאות אמיתיות:
1. למה הפרטים שלי מופיעים בדף הקשר?


לקוח שהגיע אלי לסדנא קבוצתית פנה אלי כמה דקות לפני שהסדנא התחילה ושאל בהתרגשות: "מדוע פרטי הקשר שלי מופיעים כאן בדך הקשר? ". מדובר בדף קשר שכולל שם, טלפון ומייל של כל משתתף שאני מחלק כבר שנים בסדנאות שאני מעביר ומעולם לא קיבלתי תלונה על כך.


עכשיו תראו, אנחנו יכולים להתייחס לעניין עצמו של דף הקשר שלכאורה נראה עניין טכני נכון?אני יכול לנסות לאסוף את דפי הקשר ולמחוק מכולם את שמו ופרטיו או לנסות להסביר לו שזה משהו טכני על מנת שכולנו נוכל להיות בקשר אחד עם השני כקבוצה.


ועם זאת, יכול להיות שמסתתר כאן עניין רגשי עמוק יותר? ביקשתי לשוחח עם אותו לקוח באופן אישי למחרת הפגישה הקבוצתית. רציתי לברר איתו את פשר הרגשות שדף הקשר עורר בו. תוך כדי השיחה עלה עניין ראשון שחברתו לשעבר השתמשה בפרטיו האישיים על מנת לבייש אותו על גבי הרשתות החברתיות לאחר פרידתם. לאחר מכן גילינו שזו היתה חברתו הראשונה וכשערכנו בירור מעמיק יותר גילינו שבעברו חווה חרם חברתי משמעותי בכל שנות בית הספר היסודי שלו.


עכשיו התמונה היתה בהירה הרבה יותר. זה כבר לא היה סיפור על דף קשר בלבד אלא על ההרגשה החשופה שלו והקושי להיפתח בפני העולם. לאחר שחווה חרם כה משמעותי החליט שהוא נכנס לקשר זוגי ראשון בגיל מאוחר יחסית וחווה את אותה פגיעה רגשית. ולכן, הוא שומר על עצמו מפני חשיפה נוספת שמקבלת ביטוי בפרטי הקשר שלו בדף הקשר התמים.


זו היתה קרקע פוריה לעבודה על אותם דפוסים ועל המחסומים שמונעים ממנו כיום לבטא את רגשותיו שהוא הבסיס לניהול כעסים.
2. לקוח שמבטל התשתתפות בסדנא קבוצית ואחר מכן לא מוכן לפתוח מצלמה בזום אישי

לקוח אחר נרשם לסדנא קבוצתית לניהול כעסים בזום. כמה ימים לפני תחילת הסדנא כתב לי בהודעה: "עמית, אני מצטער אני לא יכול להשתתף בסדנא. אשמח לבטל את הרישום" . זוכרים שכל דבר רלוונטי לתהליך? גם אם הוא מתרחש מחוץ לתהליך עצמו ואפילו עוד לפני תחילתו במקרה זה.