חיפוש

מחוץ לקופסת הטיפול

לפעמים נראה לנו כמטפלים שהטיפול בלקוחות שלנו הוא רק מה שקורה בפגישה עצמה. שם אנחנו מחוברים אל העולמות הרגשיים של הלקוחות שלנו ושם נעשית התנועה הפנימית שלנו יחד איתם. אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לכך שכל מה שקורה בכל אינטראקציה שלנו עם הלקוחות שלנו הוא חלק מתהליך הטיפולי. לפעמים אנחנו נוטים להפריד את העולם האדמניסטרטיבי שסביב מן העולם הטיפולי בעוד שבפועל האינטראקציות שמחוץ לחדר הטיפולים יכולות להוות סמן טיפולי משמעותי. ארצה להממחיש זאת על ידי שתי דוגמאות אמיתיות:
1. למה הפרטים שלי מופיעים בדף הקשר?


לקוח שהגיע אלי לסדנא קבוצתית פנה אלי כמה דקות לפני שהסדנא התחילה ושאל בהתרגשות: "מדוע פרטי הקשר שלי מופיעים כאן בדך הקשר? ". מדובר בדף קשר שכולל שם, טלפון ומייל של כל משתתף שאני מחלק כבר שנים בסדנאות שאני מעביר ומעולם לא קיבלתי תלונה על כך.