חיפוש

זה לא רק הכעס


תגידו, הצלחה וכשלון זה עניין משמעותי עבורכם? אתם רגישים לביקורת? מה לגבי אחריות? אתם מרגישים שיש עליכם אחריות גבוהה? שאם אחרים לא עושים אז לכם אין ברירה ואתם חייבים לעשות? ואיך אתם עם החופש והצדק? האם תלחמו עליהם בחירוף נפש? מה לגבי ריצוי של אחרים? אתם שם? אלו חלק מהמאפיינים הבולטים של הכעסנים ולמעשה הם מניעים חלק משמעותי מהם נכון? מיד תבינו גם למה...

נסיבות העבר

כתבי על כך מספר פעמים בעבר. כעסנים גדלו בנסיבות עבר לא פשוטות . חלקן נסיבות אקטיביות כמו אלימות פיסית, ביקורת כרונית, תחושה של אי שייכות, נטישה וכד'. חלקן הן נסיבות פאסיביות כמו מוות או מחלה של אחד ההורים, עלייה לישראל מארץ אחרת וכד'. המשותף לכל הנסיבות האלו היא שהתפתחה אצלכם כילדים התחושה שאתם לא בסדר. אחרת מדוע לא נמצאים אתכם? מדוע לא מקבלים אתכם כפי שאתם? מדוע לא שואלים אתכם לרצונכם? מתוך כך מצאתם את עצמכם במקום בנתיב חייכם הטבעי, בתלם שהתוו לכם ההורים או בתלם שהתוויתם לעצמכם. התחלתם לקיים חיים שהם לא בדיוק אתם. מי שקיבל מכות לדוגמא, הבין שהוא צריך לקיים את מה שההורה אומר לו, אחרת יחטוף. ומי ש