סניף USA-22.jpg

 תמצית תנאים כלליים - לנצח את הכעס

1.      סדנת "לנצח את הכעס" כוללת 6 מפגשים קבוצתיים בני 2.5 שעות כל אחד (סך הכל 15 שעות)

2.       התשלום הכולל לסדנא הינו בסך 390$  מתוכם  50$ הינם דמי רישום .

          הסכום הכולל בסך 390$ יגבה עד  5תשלומים* שווים בכ. אשראי 
         
*ניתן להחליף חיובים אלו בתשלום מלא בהעברה  (בתיאום מראש).

3.      במקרה של ביטול השתתפות בסדנא לפני פתיחתה יוחזר התשלום המלא בניכוי דמי הרישום.

4.      לאחר פתיחת הסדנא - לא יבוצע כל החזר כספי וכן לא ניתן לקבל החזר כספי על היעדרות ממפגשים

5.      תכני הסדנא מוצגים בדף הסדנא באתר דולב ויתכנו בהם שינויים מעת לעת ובהתאם לצרכי הקבוצה

          הספציפית.

6.      מספר המשתתפים בסדנא מוגבל ל- 12משתתפים.
 

7.      חל איסור מוחלט על הקלטת שמע ו/או צילום סטילס/וידאו של המפגשים על ידי המשתתפים ללא אישור 

         מפורש מאת דולב – המרכז הישראלי לניהול כעס.
 

8.      מרכז דולב והמנחים בסדנא מחוייבים לשמירה על סודיות של כל תוכן אישי שיעלה בסדנא מאת המשתתפים

         בסדנא.

טלפון: 972-52-4593957+

WixPress logo-04.png

© כל הזכויות שמורות