top of page

אנא המתינו מספר שניות לטעינת העמוד

 תמצית תנאים כלליים - לנצח את הכעס

1.      סדנת "לנצח את הכעס" בתל אביב כוללת 9 מפגשים קבוצתיים בני 2.5 שעות כל אחד (סך הכל 23 שעות)

         התשלום הכולל לסדנא בתל אביב הינו בסך 3,285 ש"ח מתוכו 320 ש"ח הינם דמי רישום .

         הסכום הכולל בסך 3,285 ש"ח יגבה עד 9 תשלומים* שווים בכ. אשראי
 

2.      סדנת "לנצח את הכעס" באונליין כוללת 8 מפגשים קבוצתיים בני שעתיים וארבעים דקות כל אחד
         (סך הכל 22 שעות). התשלום הכולל לסדנא באון ליין  הינו בסך 2,880 ש"ח מתוכו 320 ש"ח הינם דמי רישום .

         הסכום הכולל בסך 2,880 ש"ח יגבה עד  9 תשלומים* שווים בכ. אשראי 

3.      במקרה של ביטול השתתפות בסדנא עד ארבעה ימי עסקים לפני פתיחתה יוחזר התשלום המלא בניכוי דמי
         הרישום.

 

4.      החל משלשה ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנא ולאחר פתיחת הסדנא - לא יבוצע כל החזר כספי וכן לא ניתן
         לקבל החזר כספי על היעדרות ממפגשים

5.      תכני הסדנא מוצגים בדף הסדנא באתר דולב ויתכנו בהם שינויים מעת לעת ובהתאם לצרכי הקבוצה

          הספציפית.

6.      מספר המשתתפים בסדנא מוגבל ל- 13 משתתפים.
 

7.      חל איסור מוחלט על הקלטת שמע ו/או צילום סטילס/וידאו של המפגשים על ידי המשתתפים ללא אישור 

         מפורש מאת דולב – המרכז הישראלי לניהול כעס.
 

8.      מרכז דולב והמנחים בסדנא מחוייבים לשמירה על סודיות של כל תוכן אישי שיעלה בסדנא מאת המשתתפים

         בסדנא.

bottom of page