תמצית תנאים כלליים - לנצח את הכעס

1.      סדנת "לנצח את הכעס" כוללת 10 מפגשים קבוצתיים כלהלן:
 

          3 מפגשים רצופים המתקיימים ביום שישי אחד מרוכז בתאריך הפתיחה בין השעות 9:00-14:00 (5 שעות)

          8 מפגשים שבועיים בני שעתיים באמצע השבוע  בין 20:00-22:30 (20 שעות)

          סה"כ 25 שעות

2.       התשלום הכולל לסדנא הינו בסך 2,950 ש"ח מתוכו 450 ש"ח הינם דמי רישום .

          הסכום הכולל בסך 2950 ש"ח יגבה עד  5 תשלומים* שווים בכ. אשראי 
         
*ניתן להחליף חיובים אלו בתשלום מלא בשיקים או במזומן  (בתיאום מראש).

3.      במקרה של ביטול השתתפות בסדנא לפני פתיחתה יוחזר התשלום המלא בניכוי דמי הרישום.

4.      לאחר פתיחת הסדנא - לא יבוצע כל החזר כספי וכן לא ניתן לקבל החזר כספי על היעדרות ממפגשים

5.      תכני הסדנא מוצגים בדף הסדנא באתר דולב ויתכנו בהם שינויים מעת לעת ובהתאם לצרכי הקבוצה

          הספציפית.

6.      מספר המשתתפים בסדנא מוגבל ל- 11 משתתפים.
 

7.      חל איסור מוחלט על הקלטת שמע ו/או צילום סטילס/וידאו של המפגשים על ידי המשתתפים ללא אישור 

         מפורש מאת דולב – המרכז הישראלי לניהול כעס.
 

8.      מרכז דולב והמנחים בסדנא מחוייבים לשמירה על סודיות של כל תוכן אישי שיעלה בסדנא מאת המשתתפים

         בסדנא.

טלפון: 052-4593957

WixPress logo-04.png

מרכזי לימוד: תל אביב -  חיפה - ראשל"צ
 מודיעין (פרטני בלבד)

© כל הזכויות שמורות