top of page

 תמצית תנאים כלליים - סדנת מטפלים

1.      קורס הכשרת המטפלים בניהול כעס כולל 4 מפגשים קבוצתיים בימי שני בין השעות 16:30-19:30 

         סה"כ 12שעות

2.       התשלום הכולל לסדנא הינו בסך 1,190 ש"ח כולל מע"מ מתוכו 190 ש"ח (כולל מע"מ) הינם דמי רישום .

          הסכום הכולל מע"מ בסך 1,190 ש"ח יגבה עד  8 תשלומים* שווים בכ. אשראי . 
         

3.     במקרה של ביטול השתתפותך בסדנא לפני מועד פתיחתה יוחזר התשלום המלא בניכוי דמי
       הרישום. 

4.      לאחר פתיחת הסדנא - לא יבוצע כל החזר כספי וכן לא ניתן לקבל החזר כספי על היעדרות ממפגשים

5.      תכני הסדנא מוצגים בדף הסדנא באתר דולב ויתכנו בהם שינויים מעת לעת.

 

6.     תנאים כלליים מפורטים זמינים באתר האינטרנט של המרכז: http://www.dolevcenter.com/takanon

7.      חל איסור מוחלט על הקלטת שמע ו/או צילום סטילס/וידאו של המפגשים על ידי המשתתפים ללא אישור 

         מפורש מאת דולב – המרכז הישראלי לניהול כעס.
  

bottom of page