top of page
חיפוש

המשמעות העמוקה של תקשורת רגשית בניהול כעסים

עודכן: 19 בפבר׳

כשאדם עם בעיות ניהול כעסים מתפרץ בכעס, מתרחשים בתוכו שני דברים במקביל: הראשון הוא שנלחצים אוטומטיים רגשיים שמפעילים את הכעס. רגישויות כמו רגישות להצלחות וכישלונות, לצדק לחופש מופעלות וכמעט באופן מיידי מפעילות גם את התפרצות הכעס. השני הוא שרגשות שהודחקו ולא בוטאו הצטברו עד לנקודת האל חזור שממנה צריך רק טריגר קטן שיגרום להתפרצות. במאמר זה אני רוצה להתייחס לנושא ההצטברות הרגשית והפורקן התוקפני שלה ולכלי התקשורת שמהווה תחליף משמעותי עבורה. זה פשוט מצד אחד ומעט מורכב יותר מן הצד השני.


ההצטברות רגשית

חשבו על אדם שמגיע הביתה לאחר יום ארוך וגדוש בעשייה. מעבר לעומס הגדול שהיה בו הוא גם שרוי בעומס רגשי משמעותי. מה אם בבוקר היה צריך לטפל בלקוח בעייתי וזה גזל ממנו שעות ארוכות של מאמץ ותסכול, בהמשך היום נאלץ לקחת את הרכב למוסך באמצע היום בגלל תקלה שלא סובלת דיחוי ובשעות אחר הצהרים המאוחרות היה שרוי בלחץ גדול להגיע חזרה לביתו על מנת לצאת לחתונה משפחתית.

כמה רגשות הצטברו בו במשך היום? לחץ, תסכול, רצון להספיק ולהצליח בכל המשימות שהציב לעצמו, אחריות כלפי הרגשות של הלקוחות שלו, דריכות ועוד...


היכן הם אותם רגשות? מרביתנו יבטאו את הקשיים הרגשיים במשך היום או בסופו. נגיע לביתנו ונבטא את מה שעבר עלינו: "אתם לא מבינים איזה יום עמוס עבר עלי. לקוח מסוים העסיק אותי במשך שעות ארוכות ומתסכלות, הייתי לחות להספיק הרבה משימות היום וזה מאד עיכב אותי מצד אחד ומצד שני מאד רציתי שהוא יהיה מרוצה. גם הרכב התקלקל, איזה באסה ובתוך יום העבודה הגדוש נאלצתי לטפל בו במוסך. גם עכשיו הגעתי בלחץ כדי להספיק לצאת לחתונה. יום לא פשוט עבר עלי".


איזו הקלה...לדבר את מה שאנחנו מרגישים. אלא, שלאנשים עם בעיות ניהול כעסים, שריר הביטוי הרגשי רפוי למדי. הם למדו בשלבים מאד מוקדמים בחייהם, שהבעת רגשות תיתקל באלימות, בהתעלמות, בביקורת ובכלל שאין מקום לרגשות שלהם. לכן הם לא מדברים על העולם הרגשי שלהם ואם תשאלו בן או בת זוג של אדם עם בעיות ניהול כעסים, הם יאמרו לכם שהם אנשים מופנמים מבחינה רגשית. שומרים את הרגשות לעצמם.ההתפרצות


מכאן, שההתפרצות היא למעשה פורקן של אותם רגשות שהצטברו. כשהמכל הרגשי מתמלא ומגיע לסף ההכלה שלו, הוא חייב פורקן וכיוון שכלי התקשורת הרגשית הוא רפוי מאד אצל אנשים עם בעיות ניהול כעסים, הפורקן מגיע באמצעות התפרצות הכעס.

על פי הדוגמא שתיארתי, כשיגיע אותו אדם עם בעיות ניהול כעס לביתו, הוא יהיה דרוך מאד ואז משהו קטן ולא משמעותי בדרך כלל שיקרה יהיה הטריגר להתפרצות הכעס.אז שילמדו לדבר על הרגשות

</