חיפוש

בסדר אני כועס - אבל אני אטפל בעצמי


לפעמים זה לוקח שנים להודות שיש לך בעיה של ניהול כעסים. ככעסן שלעבר לקחו לי בערך ארבע שנים להודות בפני אשתי שאני מודה שיש לי בעיה של כעסים. אבל עד שטיפלתי בכעס עברתי דרך של שנה וחצי נוספות בניסיונות לטפל בכך גם בעצמי. ניסיתי פשוט לעצור את ההתפרצויות וזה עבד לזמן קצר עד ששוב זה היה חוזר ובעוצמות גדולות עוד יותר. הנה:


כעס הוא פורקן של רגשות